Urlop ojcowski, kiedy ZUS wypłaca pieniądze?

W naszym kraju nie tylko świeżo upieczona mama nabywa prawa do urlopu związanego z wychowywaniem dziecka. Na tatę również czekają korzyści z tego tytułu. W tym artykule dowiesz się, czym jest urlop ojcowski i kiedy ZUS wypłaca należne pieniądze.

Każdemu ubezpieczonemu ojcu przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego, jego wymiar jest równy okresowi 2 tygodni. Ojciec urlop ten może wykorzystać w całości lub podzielić go na dwie części w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Jedynym warunkiem jest termin, w którym urlop powinien zostać wykorzystany nie później, niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Tak samo sytuacja prezentuje się w przypadku adopcji, termin liczony jest od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o adopcji. W takim przypadku, natomiast są pewne odstępstwa. Urlop ojcowski musi zostać wykorzystany przed upływem 7. roku życia dziecka lub 10. roku życia, gdy w stosunku do niego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Zgodnie z Kodeksem Pracy urlop ojcowski przysługuje prawnie każdemu ojcu, a pracodawca jest zobowiązany go udzielić na pisemny wniosek pracownika. Druk powinien zostać złożona maksymalnie na siedem dni przed planowanym urlopem.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do pracodawcy?

We wniosku o przyznanie urlopu ojcowskiego trzeba uzupełnić swoje dane, adres i kilka innych potrzebnych informacji. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie pracownika, czy korzystał już z urlopu,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • kopia prawomocnego orzeczenia o adopcji, jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
  • kopia decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka, jeżeli taka sytuacja miała miejsce.

Kiedy następuje wypłata z ZUS?

Korzystając z urlopu ojcowskiego zachowujesz prawo do swojego regularnego wynagrodzenia. Obowiązek jego zapłaty przechodzi w tej sytuacji na ZUS. W związku z opłacaniem przez Ciebie składek na ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Chorobowy jest zobowiązany do wypłaty świadczenia.

Jeżeli nie jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nabywasz prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego. Oznacza to, że nie przysługuje Ci fizycznie urlop, ale nabywasz prawo do pobrania zasiłku pieniężnego. Podstawowym warunkiem są dobrowolnie opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe.

Po złożeniu wszystkich niezbędnych, poprawnie wypełnionych dokumentów ZUS stwierdza, czy danej osobie przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów przez ZUS, pieniądze w wysokości 100% Twojego wynagrodzenia powinny wpłynąć na Twoje konto niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 30 dni od daty złożenia przez Ciebie wniosku.

1 thought on “Urlop ojcowski, kiedy ZUS wypłaca pieniądze?”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *