Czym jest kredyt hipoteczny i jak go dostać

Kredyt hipoteczny jest unikatową formą finansowania zakupu nieruchomości. Przeważnie jest on utożsamiany z kupnem mieszkania lub domu, choć nie jest to regułą. Charakteryzuje się głównie niskim oprocentowaniem rat i długim okresem spłaty. Jakie są warunki jego udzielenia i od czego zależy czy będzie można go otrzymać?

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredytem hipotecznym nazwać można produkt bankowy, którego głównym założeniem jest sfinansowanie konkretnego celu. Przeważnie jest to nabycie domu bądź mieszkania. Warunkiem jego udzielenia jest zabezpieczenie środków bankowych w postaci hipoteki, którą to następnie ustanawia się jako element spłaty kredytu w sytuacji niewywiązania się z zobowiązania. W praktyce bank ma wówczas prawo do danej hipoteki na zasadzie udzielonych mu praw użytkowania wieczystego lub prawa własności nieruchomości. Na kwotę spłacanego kredytu wliczają się kwota pożyczki, koszt jej udzielenia oraz ustanowienie hipoteki np. poprzez wpis do księgi wieczystej, oraz jej oprocentowanie. Najczęściej koszty te są ujęte w finalnej racie kredytu. Do udzielania tego rodzaju zobowiązań upoważnione są wyłącznie banki ze względu na kontrolę Komisję Nadzoru Finansowego, która to w przypadku łamania przepisów i prawa może zainterweniować.

Jak dostać kredyt hipoteczny?

Otrzymanie kredytu jest związane z wykonaniem odpowiednim zobowiązań i dokumentów. Należą do nich: zdolność kredytowa, pozytywna historia w BIK, wkład własny, zabezpieczenie kredytu poprzez wpis hipoteki dla banku. O ile każdy z tych wymogów ma znaczenie, to przede wszystkim pierwszy z nich jest kluczowy. Bank jako instytucja udzielająca kredytu musi mieć pewność spłaty zobowiązania na czas wraz z całością kosztów jak i oprocentowaniem i potencjalnymi odsetkami. Ceniona jest umowa o pracę na czas bezterminowy jak i prowadzenie działalności gospodarczej przez dłuższy okres. Przed złożeniem wniosku warto także spłacić pozostałe zobowiązania — zwłaszcza kredytowe. Swoistą formą zabezpieczenia może być wkład własny. Im wyższy, tym niższe koszty końcowe kredytu, a co za tym idzie, rośnie wówczas szansa na jego uzyskanie. Banki przeważnie uznają wkład własny na poziomie 20% kwoty kredytu jako wystarczający. Za wkład własny bank może uznać także darowizny od bliskich lub też posiadanie innej nieruchomości czy działkę.

Jak dostać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

To czy przy niskich dochodach otrzyma się kredyt hipoteczny, zależy także od polityki banku. Ma on obowiązek, podejmując potencjalnego kredytobiorcę sprawdzenia jego historii kredytowej oraz ewentualnych zadłużeń. Jeśli nie są spłacone, kredytu nie dostaniemy. Można popracować nad historią kredytową poprzez wzięcie taniego sprzętu na raty i regularne spłacanie. Inną możliwością jest spłacenie aktualnych zobowiązań kredytowych poprzez kredyt konsolidacyjny, który zwiększa wiarygodność kredytobiorcy. Dużo łatwiej dostać kredyt, gdy przy niskim dochodzie mamy stabilną pracę i jednocześnie sposobność spłaty wraz z drugą osobą. Na otrzymanie kredytu mają wpływ także miesięczne wydatki czy liczba osób na utrzymaniu. By otrzymać kredyt przy niskich dochodach, warto ograniczyć koszty stałe jak np. koszty wynajmu. To czy jednak dostaniemy kredyt hipoteczny, zależy od jego kwoty i okresu finansowania, a te są zależne głównie od naszego dochodu.

2 thoughts on “Czym jest kredyt hipoteczny i jak go dostać”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *