Faktoring pełny – zasady i zastosowanie. Kiedy go wybrać?

Finansowanie wystawionych faktur przez faktoring jest dobrym wyborem dla wielu firm. Na czym polega usługa faktoringu pełnego? Kiedy warto się na nią zdecydować?

Faktoring pełny dla firm – co to jest?

Usługi faktoringowe świadczone przez faktorów polegają na finansowaniu faktur, by dzięki temu pomóc firmie, nazywanej faktorantem, w zachowaniu płynności finansowej.Faktoring jest dostępny w różnych wariantach, do których zaliczany jest również faktoring pełny (inaczej nazywany faktoringiem bez regresu). Faktoring pełny co to jest?

Faktoring pełny jest formą faktoringu, w której faktor przejmuje na siebie całe ryzyko związane z nieuregulowaniem faktury przez kontrahenta. Oznacza to, że w przypadku braku zapłaty przez klienta, firma wystawiająca fakturę nie jest zobowiązana do zwrotu otrzymanej kwoty od faktora.

Drugim wariantem tej usługi jest faktoring z regresem, niepełny, w przypadku którego faktor nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za brak spłaty faktury. Gdy zatem nie dojdzie do jej opłacenia przez klienta, wtedy faktorant musi oddać kwotę do faktora.

Jak odbywa się faktoring pełny?

W przypadku faktoringu pełnego firma sprzedaje swoje faktury faktorowi, a faktor w zamian wypłaca firmie transportowej gotówkę. Kwota ta zazwyczaj stanowi nawet do 90% wartości faktury. Pozostała część jest stosowana jako zabezpieczenie dla faktora.

Faktor w tym momencie przejmuje na siebie całe ryzyko opłacenia faktury przez klienta, a firma wystawiająca fakturę ma gotówkę, co pozwala jej na efektywniejsze zarządzanie finansami, zmniejsza ryzyko niewypłacalności i poprawia płynność.

Jeśli wybrany został faktoring pełny jak księgować taką usługę? Trzeba w tym przypadku wyksięgować wystawioną fakturę, ponieważ jest ona sprzedawana faktorowi. Następnie można zaksięgować wpływ od faktora.

Dla jakich firm polecany jest faktoring pełny?

Faktoring pełny jest popularnym rozwiązaniem dla firm, które wystawiają faktury z dłuższym terminem płatności, a przy tym chcą skrócić czas oczekiwania na zapłatę od klientów. Jest on rekomendowany szczególnie wtedy, gdy firma ma wielu kontrahentów, często także nowych, więc ryzyko braku ich wypłacalności jest wyższe.

Jednak należy pamiętać o tym, że, jak każda forma finansowania, tak i faktoring pełny ma swoje koszty. Jest on droższą ofertą od faktoringu z regresem, ponieważ jest on związany z wyższym ryzykiem dla faktora. Zalecane jest w takiej sytuacji dokładne przeanalizowanie dostępnych na rynku usług i porównanie ich, aby wybrać najlepszą opcję dla swojej firmy.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *