Jakie zmiany w księgowości w Polsce w 2024 roku?

Księgowość jest dziedziną dynamicznie ewoluującą, a rok 2024 przynosi szereg zmian i nowych wyzwań dla polskich księgowych. W odpowiedzi na rozwój technologiczny, zmieniające się przepisy prawne oraz oczekiwania rynku, branża księgowa musi dostosować się do nowych realiów.

Oto kilka kluczowych zmian, które mogą wpłynąć na księgowość w Polsce w 2024 roku:

Cyfryzacja i automatyzacja

Cyfryzacja jest nieuniknionym trendem, który zyskuje na znaczeniu. Oczekuje się, że w 2024 roku większość procesów księgowych będzie zautomatyzowana, co pozwoli na szybsze i dokładniejsze przetwarzanie danych. Narzędzia takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będą coraz częściej stosowane w celu optymalizacji pracy księgowych.

Zmiany w przepisach podatkowych

Przepisy podatkowe są stale aktualizowane, a księgowi muszą być na bieżąco z nowymi regulacjami. Można oczekiwać dalszych zmian w VAT, CIT i PIT, jak również w zakresie rozliczeń transakcji międzynarodowych i przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

E-faktury

Wprowadzenie obowiązkowych e-faktur w Polsce jest kolejnym krokiem w stronę cyfryzacji procesów księgowych. To oznacza, że księgowi muszą dostosować swoje systemy i procedury do elektronicznego wystawiania i archiwizacji faktur, co może być wyzwaniem, szczególnie dla mniejszych firm.

Standardy sprawozdawczości finansowej

Wdrażanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF/IFRS) w coraz większej liczbie polskich przedsiębiorstw wymusza na księgowych ciągłe dokształcanie się i aktualizację wiedzy w tym zakresie.

Zrównoważony rozwój i raportowanie

Wzrasta znaczenie raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Księgowi będą musieli zintegrować te aspekty z tradycyjnymi modelami sprawozdawczości finansowej.

Bezpieczeństwo danych

W obliczu rosnącej liczby cyberataków i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych, księgowi będą musieli skupić się na wzmocnieniu ochrony danych finansowych swoich klientów.

Rola doradcza księgowych

W 2024 roku rola księgowego jako doradcy biznesowego będzie coraz bardziej widoczna. Księgowi będą nie tylko zajmować się sprawami podatkowymi, ale również doradzać w kwestiach strategicznych i operacyjnych.

Podsumowując, księgowość w Polsce w 2024 roku będzie charakteryzować się dalszym rozwojem technologicznym, adaptacją do zmieniających się przepisów i standardów, większym naciskiem na zrównoważony rozwój oraz rosnącą rolą księgowych jako doradców biznesowych. To wszystko wymaga od profesjonalistów ciągłego kształcenia i dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *