Kredyt po zmarłej osobie – kto jest zobowiązany do spłaty?

Śmierć bliskiej osoby nigdy nie jest łatwym przeżyciem. Niestety wiąże się z tym też dużo formalności, które koniecznie trzeba wypełnić. Z większością spraw można się szybko uporać. Czasami jednak zmarła osoba pozostawia po sobie coś, co komplikuje sprawy — niespłacone kredyty. W takim przypadku nie powinno się czekać, aż sprawa sama się rozwiąże. Niestety ten temat nie zniknie samoistnie. Konieczna jest wiedza na temat tego, kogo może dotyczyć spłata kredytu po zmarłym i co w tym przypadku należy zrobić.

Kredyt po zmarłym — kto spłaca

Nie ma co liczyć na to, że wraz ze śmiercią zaciągnięte kredyty znikają. Niestety kredyty jak wszystko inne się dziedziczy. Zwłaszcza osoby najbliższe mogą zostać obciążone tego typu zobowiązaniem. W przypadku testamentu sprawa jest prosta. Kredyt zostaje przekazany osobie wskazanej w testamencie. Większy problem stwarza sytuacja, gdy testamentu brakuje. Często bliscy zmarłego nie spodziewają się wezwania do spłaty lub informacji o zaległych niespłaconych odsetkach. Banki nie zawsze informują o zaległościach. Można się tego dowiedzieć w nieprzyjemny sposób, np. otrzymując wezwanie z sądu bądź od komornika.

Zaciągnięty kredyt zmarłej osoby tak jak inne jego dobra dziedziczą najbliżsi. W pierwszej kolejności są to jego dzieci również te przysposobione i małżonek. Jeżeli zmarły nie miał potomstwa, w następnej kolejności są rodzice, rodzeństwo i małżonek. Następni w kolejności są dalsi krewni. Banki rzadko decydują się na umorzenie długu. W przypadku niezgłoszenia się spadkobiercy zgłaszają sprawę do sądu i to on ustala spadkobiercę. Lepszą opcją jest samodzielne dowiedzenie się, czy zmarły miał długi, pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów w postaci zaległych odsetek.

W przypadku zaciągnięcia wspólnego kredytu do spłaty jest zobowiązany drugi kredytobiorca. Spadkobiercy nie zostają w takim przypadku obciążeni długami.

Jeżeli zmarły posiadał żyranta, to na nim spocznie obowiązek spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy, jeżeli bank nie będzie mógł wyegzekwować należności od spadkobierców.

Ubezpieczenie kredytu

Mało osób decyduje się na wykupienie polisy w przypadku kredytu gotówkowego. Jednak takie ubezpieczenie jest zabezpieczeniem dla spadkobierców. W przypadku wykupienia polisy na życie bank zgłasza się do ubezpieczyciela po spłatę całości bądź części kredytu. Spadkobiercy muszą jedynie dostarczyć akt zgonu do odpowiedniej placówki bankowej. Jest do dobra opcja zabezpieczająca bliskich przed obciążeniem w postaci spłaty zadłużenia.

Czy można uniknąć spłaty kredytu

Banki zawsze będą dążyły do wyegzekwowania należności. Jedyną możliwością, aby nie spłacać kredytu po zmarłym, jest zrzeczenie się praw do spadku. W ten sposób można uniknąć spłaty, jednak nie dziedziczy się również żadnych dóbr. Cały spadek włącznie z długami przechodzi wtedy na kolejną osobę. Przed podjęciem takiej decyzji warto rozważyć wszystkie zalety i wady takiego rozwiązania. Należy pamiętać, że na podjęcie takiej decyzji ma się 6 miesięcy, później spadek wraz z zadłużeniem przechodzi automatycznie na najbliższego spadkobiercę.

 

2 thoughts on “Kredyt po zmarłej osobie – kto jest zobowiązany do spłaty?”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *