fbpx

Jesteśmy wpisani na listę KNF numer RPK000302

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Faktoring pomocne finansowanie w czasach kryzysu.

26
2020 Sierpień

Witajcie,

Poniżej przedstawiamy artykuł dotyczący faktoringu, finansowania faktoringowego. Zalety oraz wady produktu.

Zapraszamy do przyjemniej lektury.

 

Faktoring jest produktem dedykowanym dla przedsiębiorstw. Chodź regulowany jest przez Kodeks Cywilny (Kc) stanowi jednak tzw. umowę nienazwaną. Łączy elementy innych umów aby stworzyć własną integralną część.

Faktoring chodź jest uważany za nowoczesną formę finansowania jest jednak bardzo “stary”. Pierwsze finansowanie faktoringowe miało miejsce w II połowie XIX wieku. Dotyczyło ono przewozu beczek z Johny Walkerem. Dostawca otrzymał od faktora pieniądze przed transportem beczek, oczywiście za odpowiednią cenę, zabezpieczając się w ten sposób przed ryzykiem braku zapłaty ze strony odbiorcy w przypadku niedostarczenia towaru. (Należy tu wspomnieć że transport beczek z Anglii do nowego Yorku odbywał się drogą morską).

Faktoring jest przeznaczony dla wszystkich firm z branż usługowych i handlowych, które sprzedają z odroczonym terminem płatności np : 45 dni. Może się jednak okazać przedsiębiorca potrzebuje skorzystać ze środków.

Dlatego powinien skorzystać z faktoringu, pod wystawioną fakturę otrzyma zaliczkę (do 90%), która pozwoli mu na utrzymanie płynności w tym możliwość np: uregulowania bieżących bądź zaległych zobowiązań. Należy zwrócić uwagę że faktury zgłaszane do faktoringu nie mogą być przeterminowane, co oznacza, że nie mogą być po terminie płatności

Faktoring stanowi alternatywę do kredytu bankowego. Limit faktoringowy wyznaczany na poszczególnego kontrahenta. Nie obciąża zdolności kredytowej, a w bilansie wykazywany jest jako inne zobowiązania.  Faktoring nie wymaga “twardego” zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Faktoring wpływa pozytywnie na płynność finansową formy, to blokuje tym samym możliwości ubiegania się o kredyt inwestycyjny.

Najpopularniejsze rodzaje faktoringu oraz podziała na kryteria :

Kryterium umiejscowienia ryzyka

 • niepełny,
 • pełny,
 • mieszany,

Kryterium zapłaty

 • zaliczkowy

Kryterium zawiadomienia dłużnika

 • tajny
 • jawny
 • półjawny

Kryterium zasięgu terytorialnego 

 • krajowy
 • międzynarodowy w tym:
 1. importowy
 2. eksportowy
 3. dwufazowy

Kryterium sposobu komunikacji 

 • tradycyjny
 • e- faktoring

https://fortfinanse.pl/faktoring/

 

Pozostaje również kwestia przejęcia ryzyka przez Faktora

 • faktoring pełny
 • faktoring niewłaściwy
 • faktoring mieszany

Jakie są dla firmy pozytywne efekty faktoringu :

Dla dłużnika (klienta Twojej firmy) możliwość uzyskania wyższych limitów kredytów kupieckich u faktoranta, możliwość wydłużenia kredytu kupieckiego, dodatkowe kredytowanie u faktora,

Efekt u faktoranta (Twojej firmy): poprawa płynności, wzrost samofinansowania, zwiększenie obrotów, zmniejszenie ryzyka, wyższy rating.

Efekt u dostawców Twojej firmy: poprawa płynności, zwiększenie wiarygodności.

 

Podsumowując faktoring jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy w zakresie poprawy płynności finansowej poprzez przyśpieszenie spływu należności. Firma faktoringowa, która odpowiada za zapłatę faktury wystawionej do kontrahenta stale monitoruje a także egzekwuje jej zapłatę. Nie obciążając zdolność kredytową możemy pozwolić sobie na skorzystanie z produktu, który jest alternatywą dla kredytu obrotowego.

 

Z naszych obserwacji wynika, że obecnej sytuacji gospodarczej faktoring jest częściej przyznawany niż kredyt.

 

Zachęcamy do składania nieobwiązujących wniosków o faktoring.

https://fortfinanse.pl/faktoring/

 

Fort Finanse

odpowiedzi 0

0 Odpowiedzi
Inline Feedbacks
View all comments